Kolektory gruntowe

Źródło ciepła: woda

Idealnym źródłem ciepła z otoczenia jest woda gruntowa, jeżeli oczywiście występuje na odpowiedniej głębokości, w odpowiedniej ilości oraz posiada określoną jakość. Stała temperatura od +8 do +12 C. predystynuje to źródło do monowalentnego trybu pracy pompy ciepła i wysokiej rocznej zdolności grzewczej (współczynnik efektywności nawet do 5,5). Woda gruntowa pobierana jest ze studni i doprowadzana do pompy ciepła a stamtąd odprowadzana do oddalonej o około 15 m. studni zrzutowej.

Źródło ciepła: bezpośrednie parowanie

Także w bardzo zimne dni grunt utrzymuje temperaturę na odpowiednim poziomie dla ekonomicznie optymalnej eksploatacji. Gwarantuje to regeneracja cieplna gruntu. W przypadku posiadania wystarczającej wolnej powierzchni stosowane są kolektory płaskie w postaci bezszwowych rur miedzianych o najwyższej jakości stosowanych jako rury wymiennika ciepła. Polietylenowy płaszcz wyklucza możliwość powstania korozji. Powierzchnia ułożenia kolektora wynosi 1.2 do 2-krotności ogrzewanej powierzchni. Głębokość ułożenia 100 do 120 cm. Przy zastosowaniu tego rozwiązania czynnik roboczy pompy ciepła cyrkuluje jako medium nośne ciepła w kolektorze ziemnym. Nie potrzeba wtedy pośredniego wymiennika ciepła ani pomp obiegowych solanki.

Źródło ciepła: solanka

  • Kolektor płaski: przy wystarczającej powierzchni ogrodu (1.2 do 2 x ogrzewana powierzchnia). Ułożenie na głębokości 150 cm. W niezniszczalnym układzie rur cyrkuluje medium nośne-ciepła solanka, pobierające ciepło z gruntu i odprowadzające je do pompy ciepła.
  • Kolektor spiralny: dla jego ułożenia wystarczają niewielkie powierzchnie wokół domu. Dzięki spiralnemu kształtowi i ułożeniu na głębokości 180 cm. wykorzystana zostaje optymalna kombinacja objętości i powierzchni gruntu.
  • Sondy gruntowe: W wypadku braku wolnej powierzchni wokół ogrzewanego budynku doskonałym rozwiązaniem są pionowe sądy wwiercane w głąb ziemi. Ich ilość i długość zależą od zapotrzebowania energetycznego budynku i warunków geologicznych terenu.

Źródło ciepła: powietrze zewnętrzne.

Powietrze można wykorzystać zawsze, wszędzie i w każdej ilości. Dzięki zintegrowanemu z pompą ciepła urządzeniu odszraniającemu instalacja funkcjonuje nawet do temperatur poniżej -18 C. Urządzenia typu Split nadają się wszędzie, także do późniejszego zamontowania. Pompę ciepła ustawi się w domu a parownik na zewnątrz. Wolnoobrotowe specjalne wentylatory nie powodują hałasu a bezpieczny, wolny od chloru czynnik roboczy powoduje, że zabezpieczenia przeciwwybuchowe są zbędne.