Opis pompy ciepła

Gruntowa pompa ciepła ViViGEO1 – Green to urządzenie dwufunkcyjne przeznaczone do ogrzewania domów jednorodzinnych o powierzchni od 50 do 300m2 oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W typoszeregu jest pięć modeli o mocy grzewczej od 5,5 do 16,6 kW.

Pompa ciepła może pracować w systemie sond poziomych lub pionowych. Pracą urządzenia zarządza zaawansowany sterownik mikroprocesorowy, korzystający z szeregu elektronicznych czujników temperatury i ciśnienia, optymalizując wydajność. Pompę ciepła wyposażono w elektroniczny zawór rozprężny oraz sprężarkę typu Scroll pracującą na nowoczesnym czynniku roboczym R410A.

Pompa ciepła w standardzie posiada pomiar ciśnienia parowania i skraplania czynnika roboczego. Na bieżąco mierzone są także temperatury: pogodowa, zasilania i powrotu źródła dolnego, zasilania i powrotu źródła górnego, wymiennika c.w.u., bufora c.o., parowania czynnika roboczego. W standardzie zamontowano trzy elektroniczne pompy obiegowe dla zwiększenia oszczędności w eksploatacji urządzenia. Wydajność pomp obiegowych można płynnie regulować od 15 do 100%. Pompa ciepła w standardzie steruje pracą pompy cyrkulacji c.w.u., trzema obiegami grzewczymi, grzałką c.w.u. do zwalczania Legionelli, opcjonalną grzałką bufora c.o..

ViViGEO1-Green posiada duży dotykowy panel z intuicyjnym interfejsem graficznym. Urządzeniem można także sterować za pomocą smartphona lub z poziomu przeglądarki internetowej. Funkcjonalność pompy ciepła ViViGEO1-Green można rozbudować za pomocą dostępnych modułów rozszerzających zwiększających możliwości systemu. Pompa ciepła może przygotowywać wodę lodową do systemu klimatyzacji oraz współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi: kolektorami słonecznymi, kotłami na paliwo stałe, kotłami gazowymi, kotłami olejowymi, kominkami z płaszczem wodnym.