Podstawowy system grzewczy z pompą ciepła ViViGEO1-Green

  • pompa ciepła
  • źródło dolne – wymiennik gruntowy poziomy lub pionowy”
  • źródło górne – centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
  • bufor centralnego ogrzewania
  • wymiennik ciepłej wody użytkowej
  • pompa obiegowa centralnego ogrzewania
  • pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej
  • elementy zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem

Pompa ciepła ViViGEO2H1- przeznaczona jest do większych domach jednorodzinnych i niewielkich obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Urządzenie występuje w typoszeregu  mocy od 22 do 32 kW.

Pompa ciepła ViViGEO2H2 – dedykowane jest dla większych obiektów przemysłowych. Moc grzewcza wynosi od 40 do 86 kW.

Pompa ciepła ViViGEO3H3 – największa w standardowej produkcji przeznaczona jest do dużych obiektów przemysłowych a jej moc grzewcza wynosi od 76 do 129 kW.

Wszystkie pompy ciepła przeznaczone są do ogrzewania obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mogą również być wykorzystywane od ogrzewania basenów lub chłodzenia w klimatyzacji.