Efekty zastosowania kolektorów

Wyznacznikiem efektu pracy instalacji solarnej są takie parametry jak: chwilowa moc cieplna (W/m ), stopień pokrycia potrzeb ciepła (%/rok) oraz uzysk ciepła w czasie (kWh/m rok). Optymalny dobór instalacji solarnej powinien zapewniać jak najwyższy stopień pokrycia potrzeb ciepła, przy zachowaniu wysokiego uzysku ciepła. Uzysk ciepła (kWh/m rok) w przypadku instalacji solarnej jest ważny ze względu na opłacalność inwestycji. Im więcej ciepła (kWh) wytworzy każdy 1 m2 powierzchni kolektora w ciągu roku, tym krótszy będzie okres zwrotu kosztów inwestycji. Wyższy uzysk ciepła świadczy o wyższej sprawności pracy instalacji solarnej.

Przykładowa kalkulacja efektów zastosowania instalacji solarnej:

 • 3 kolektory płaskie TLP AC
 • powierzchnia absorberów 5,4 m2
 • podgrzewacz 300 litrów
 • zużycie CWU: 250l /dzień
 • 5 mieszkańców
 • temperatura CWU 45 C

Efekt ekologiczny po roku pracy:

 • zmniejszenie emisji od 600 do 1200 kg CO2/rok równoważne „pracy” od 80 do 160 drzew
 • zmniejszenie zużycia paliwa może wynieść (w odniesieniu na 1 m ) do 621 m3 gazu ziemnego/rok lub do 1026 kg węgla kamiennego/rok.

Zakup instalacji solarnej z dotacją „45% NFOŚIGW”

 • koszt 13 000 zł brutto
 • kredyt: 1 rok
 • prowizja 4%,
 • oprocentowanie 6,66 %
 • rzeczywista dopłata do twojej inwestycji po odliczeniu wszystkich kosztów 3764,36 zł
 • dopłata rzeczywista w % – 28,96 %
 • koszt inwestycji poniesiony ze środków własnych: 9235,64 zł


To czysty zysk!