Pomiar wierzności

Oferujemy Państwu:

  1. Pomiary wiatru na masztach
  2. Dane o wietrzności terenu opracowane na podstawie pomiarów satelitarnych

Nasza firma od 2000 roku zajmuje się energetyką wiatrową. Obok sprzedaży, montażu, serwisowania i demontażu elektrowni wiatrowych przeprowadzamy badania wiatru przy użyciu masztów pomiarowych. Dysponujemy masztami o wysokości od 30 do 100 metrów. (zarówno konstrukcji stalowo rurowych jak i kratowych mocowanych na odciągach). Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na Polskę wiodącej na rynku europejskim – w tym zakresie – brytyjskiej firmy Nexgen produkującej maszty i dostarczającej najwyższej klasy oprzyrządowanie pomiarowe.

Ocena potencjału energetycznego jest zasadniczym krokiem w planowaniu budowy parku wiatrowego. Pomiar prędkości (badany na trzech poziomach) i kierunku wiatru (badany na 2 poziomach) powinien trwać przez okres co najmniej jednego roku.

Naszym klientom:

  • pomagamy wybrać najkorzystniejsze i najbardziej reprezentatywne miejsce posadowienia masztu
  • pomagamy uzyskać pozwolenie na budowę
  • montujemy maszt pomiarowy wraz z odciągami i aparaturą pomiarową
  • zapewniamy profesjonalną opiekę nad pomiarem

Dane pomiarowe z masztu rejestrowane są przy pomocy Loggera i archiwizowane na karcie SD a przez iPack (GSM) mogą być przesyłane do kontroli i analizy inwestora lub firmy opiekującej się pomiarem.

Profesjonalnie wykonany pomiar wiatru umożliwia określenie potencjału wiatrowego, oszacowanie produkcji planowanej inwestycji oraz ocenienie ekonomicznych aspektów budowy farmy wiatrowej na danym terenie.