Montaż masztów

Montujemy maszty pomiarowe do 100 m. Załatwiamy wszelkie formalności administracyjne z tym związane takie jak:

  • dokumentacja projektowa masztu pomiarowego
  • opinie organów lotnictwa cywilnego i wojskowego
  • wniosek do starostwa powiatowego
  • pozwolenie na budowę

Wykonujemy wszelkie niezbędne czynności techniczne:

  • przygotowanie kotw mocujących i odciągów
  • kalibracja urządzeń pomiarowych
  • montaż urządzeń oraz lamp ostrzegawczych wraz z zasilaniem
  • opieka i serwisowanie masztu i urządzeń w trakcie pomiaru
  • po zakończeniu okresu pomiarowego demontaż

Po zakończeniu pomiaru oferujemy analizę zebranych danych pomiarowych.