ARKA Wind Farms Management

Po zalogowaniu dostępne są odnośniki:
Bieżący podgląd - pokazuje obecny stan maszyn (wyświetlany od razu po zalogowaniu). Pomiar parametrów pracy odbywa się co 10 minut 24h/dobę.
Raporty miesięczne - wyświetla raporty z pracy maszyn w obrębie miesiąca. Jest to zbiór wykresów i danych służących do obrazowania produkcji maszyn w czasie. Raporty można eksportować do wielu formatów, zalecany format eksportu to pdf. Raporty w formacie pdf będziemy co tydzień wysyłać na Państwa e-mail.
Dane dzienne - wyświetla pierwszą stronę raportu
Podsumowanie - wyświetla drugą stronę raportu (krzywa mocy, podsumowanie statusów, podsumowanie produkcji, wietrzności i energii pobranej)
Temperatury - wyświetla trzecią stronę raportu (pierwsza strona załącznika temperatury)
Próbki danych - wyświetla raport pobranych danych podstawowych elektrowni. Dzięki niemu można śledzić kiedy i jakie błędy wskazała maszyna.
Wykres wietrzności - wyświetla wykres w czasie i histogram prędkości wiatru.
Analiza zaawansowana - wyświetla wykres danych wybranych przez użytkownika. Oś X może wyświetlać parametry: Wiatr, Moc i Czas. Można wyświetlić maksymalnie cztery serie dowolnych danych równocześnie (zaznaczyć cztery zmienne na osi Y).

login: demo
hasło: witamy!


Zapraszamy do zapoznania się z naszym systemem.

explore your knowledge