Wind farm

Monitorowanie i raportowanie

Dzięki zdalnemu monitoringowi, gotowość do pracy Państwa turbin wiatrowych jest sprawdzana w naszym centrum kontroli siedem dni w tygodniu. Tutaj analizujemy dane i sporządzamy profil działania turbin. Dzięki takim zabiegom, zawsze wiemy co się dzieje na farmie i mamy możliwość natychmiastowo interweniować w razie jakiejkolwiek potrzeby.

Zbieramy i przechowujemy w bazach danych wszystkie istotne dane (np. dotyczące produkcji i eksploatacji), dzięki czemu możemy w łatwy sposób przedstawić profil finansowy i historię Państwa turbin. Po pewnym okresie zbierania danych można prognozować przyszłą dostępność, wydajność i produkcje, dzięki czemu macie Państwo realne informacje dotyczące zwrotu inwestycji.

Z końcem każdego miesiąca otrzymujecie Państwo pełny raport dotyczący produkcji, dostępności, kosztach i dochodach farmy wiatrowej. Otrzymacie Państwo wykresy porównawcze produkcji bieżącej z produkcją w latach wcześniejszych w danym miesiącu. Z końcem roku otrzymacie Państwo szczegółowy raport podsumowujący cały rok.

Standardowy raport zawiera takie informacje jak uwagi z każdej inspekcji na farmie, dokumentację uszkodzeń, usterek i postojów z wyliczeniem strat produkcji i dostępności, miesięczną produkcję energii (w kWh), porównanie z prognozami i inne.

Po dalsze informacje proszę się z nami skontaktować lub przeczytać naszą broszurę.

biuro@arkawfm.pl

chart analisis