Wind farm

Monitorowanie wydajności

Nowoczesne farmy wiatrowe to znacząca inwestycja. Można zmaksymalizować jej zwrot poprzez odpowiednią konserwację i obsługę. Monitorowanie wydajności zapewnia optymalną produkcję energii z turbin wiatrowych.

Istotne tu są ciągły monitoring i zarządzanie wydajnością. Wydajność turbiny wiatrowej może być mierzona dla każdej turbiny (posługując się wieloma kryteriami) i na podstawie tych pomiarów możliwe jest odnalezienie maszyn o niskiej wydajności. Posiadając tą podstawę rozpoczyna się prace mające na celu realna poprawę tego współczynnika.

Kolejnym zagadnieniem jest wczesne rozpoznawanie problemów. Wiele czynników potencjalnie źle wpływających na wydajność można przewidzieć, pozwala to na zmniejszenie lub pozbycie się problemów przed doprowadzeniem do strat wydajnościowych. Przykładową sytuacją jest ukryty defekt anemometru lub chorągiewki kierunkowej. W takim przypadku turbina może nie być prawidłowo zwrócona w kierunku wiatru. Efektem jest spadek produkcji energii w stosunku do innych turbin pracujących w jednej farmie. Wczesne wykrycie takich usterek pozwala na wykonanie niezbędnych i czasem prostych napraw co przeciwdziała znacznym stratom w produkcji energii.

Zbieranie rzeczywistych i aktualnych danych dotyczących wydajności farmy wiatrowej jest procesem skomplikowanym. Stałe monitorowanie, regularne, okresowe i zaawansowane analizy danych (analiza różnicowa danych (krzywa mocy)) są konieczne do osiągnięcia optymalnej wydajności. ARKA WFM wykonuje wszystkie te czynności, aby utrzymać Państwa inwestycję w dobrej kondycji czyli zmaksymalizować zyski.

Po dalsze informacje proszę się z nami skontaktować lub przeczytać naszą broszurę.

biuro@arkawfm.pl

chart analisis