Documents sorted

Zarządzanie kontraktami

Obsługujemy wszystkie Państwa kontrakty i zobowiązania takie jak dzierżawa, umowy z ubezpieczycielami, producentem turbin, odbiorcą energii oraz innymi. Reprezentujemy Państwa na spotkaniach z właścicielami gruntów, serwisantami i innymi partnerami biznesowymi. Kontrolujemy dostępność Państwa turbin. Natychmiastowo informujemy Państwa oraz ubezpieczyciela o awariach trwających dłużej niż 24 godziny i o okresach niedostępności turbin. Pilnujemy aby wszystkie gwarancje i warunki w kontraktach były wypełniane przez odpowiedzialne podmioty.

Informujemy Państwa o wszystkich terminach z odpowiednim wyprzedzeniem, gdy Państwa decyzje są konieczne. Inne terminy i zobowiązania są załatwiane przez nas. Nadzorujmy wszelkie wyliczenia i faktury od odbiorcy energii, w celu sprawdzenia czy wszystkie zobowiązania powstałe w wyniku kupna energii i przyłącza energetycznego są wypełniane (prowadzimy własne niezależne pomiary).

Po dalsze informacje proszę się z nami skontaktować lub przeczytać naszą broszurę.

biuro@arkawfm.pl

chart analisis

chart analisis