explore your knowledge

Systemy monitorowania kondycji turbin

Systemy takie składają się z zespołu czujników instalowanych w turbinie oraz z aplikacji do zdalnego monitoringu i obróbki danych.

Używanie takiego systemu przynosi wiele korzyści:

  • Dzięki pomiarowi i analizie danych z czujników wibracji operator turbiny jest ostrzegany przed spadkiem niezawodności najważniejszych podzespołów elektrowni.

  • Posiadanie danych o kondycji turbiny wiatrowej mocno zmniejsza koszty naprawy i straty z produkcji w trakcie postojów maszyny. Pozwala na planowanie serwisowania w trakcie mniej wietrznych okresów.

  • Daje możliwość naprawy turbiny przed pojawieniem się poważnych usterek.

Po dalsze informacje proszę się z nami skontaktować lub przeczytać naszą broszurę.

biuro@arkawfm.pl

chart analisis