Wind farm

Wzrost dostępności

Dostępność jest miarą niezawodności turbiny wiatrowej. Definiuje się ją jako procent czasu w którym urządzenie jest gotowe do pracy (uwzględniając czas serwisowania i napraw).

Zarządzanie wydajnością systemów turbin pomaga w rozwiązywaniu zagadnień związanych z dostępnością turbin. Znalezienie problemów powodujących duże straty związane z okresem postoju, może prowadzić do wykrycia i eliminacji przyczyn ich powstawania. Dzięki równoczesnej analizie danych z całej farmy, wykrycie problemów pojawiających się w określonej grupie turbin w tym samym czasie może pomóc w lepszym zrozumieniu źródła awarii.

Zarządzanie wydajnością systemów turbin umożliwia ponadto wyeliminowanie usterek przed znaczącym wzrostem ich wagi. Pozwala na lepszą kontrolę i konserwację farmy wiatrowej. Wszystkie problemy lub przesłanki o przyszłym ich wystąpieniu są natychmiastowo zgłaszane do producenta turbiny wiatrowej lub w razie możliwości usuwane przez nas. Wszystkie te zabiegi mają na celu zwiększenie zwrotu Państwa inwestycji poprzez zmaksymalizowanie produkcji energii w trakcie okresu produkcyjnego farmy wiatrowej.

Po dalsze informacje proszę się z nami skontaktować lub przeczytać naszą broszurę.

biuro@arkawfm.pl

chart analisis