ARKA Wind Farms Management

Naszą ofertę kierujemy zarówno do właścicieli dużych farm wiatrowych, jak i do inwestorów posiadających pojedyncze elektrownie wiatrowe. Turbiny wiatrowe są urządzeniami wymagającymi stałego monitoringu. Często pracują w oddalonych miejscach, gdzie trudno o dozór osobisty - monitoring elektrowni wiatrowych prowadzimy w systemie 365dni/24h. Każdy dzień postoju maszyny przynosi duże straty szczególnie w wietrzne dni. Naszym zadaniem jest by dni, w które maszyna nie pracuje było jak najmniej. Ponadto do prawidłowego oszacowania produkcji i czasu zwrotu inwestycji, potrzebne są rzetelne informacje i prognozy, które dla Państwa opracowujemy. Nasza oferta to stały monitoring elektrowni wiatrowych, zdalne sterowanie, prowadzenie wszelkich statystyk i analiz, kontrolowanie stanu technicznego maszyn i kompletne wsparcie inwestora w eksploatacji farmy wiatrowej. Zapewniamy stały podgląd pracy maszyn ze strony internetowej. Nasze usługi zwiększają dostępność turbiny do pracy, a to zwiększa przychody z eksploatacji.

Zarządzanie wydajnością

image

ARKA WFM zapewnia monitorowanie i zdalne sterowanie Państwa farm wiatrowych oraz pojedynczych elektrowni 24 h/dobę i 7 dni w tygodniu, łącznie z wszystkimi świętami. Dane są zbierane i archiwizowane. Sprawdzamy na bieżąco sprawność turbiny i w razie nieprawidłowości kontaktujemy się z serwisem lub na życzenie klienta wysyłamy własną ekipę techników. Bieżącą pracę elektrowni wiatrowych można przeglądać online przez stronę internetową. Dokumentujemy i przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące wydajności Państwa turbin wiatrowych w przejrzystych i zrozumiałych raportach.

czytaj dalej >>

Dostępność

image

Dostępność jest procentem czasu w roku, w którym turbina jest gotowa do pracy. Producent turbiny zapewnia pewną minimalną wartość tego parametru, jednak bez zewnętrznej kontroli rzeczywista dostępność może być mniejsza. Gdy maszyna nie jest już objęta gwarancją zdalny monitoring staje się zagadnieniem kluczowym w eksploatacji elektrowni wiatrowych. ARKA WFM dba o dostępność Państwa turbin wiatrowych poprzez szybkie reagowanie w momencie wykrycia potencjalnego lub już realnego problemu. Monitorując pracę turbin wiatrowych wiemy, kiedy występują nieuzasadnione postoje. Ponadto dzięki opcjonalnym systemom monitorującym stan techniczny turbiny, potrafimy określić, czy podzespoły maszyny wymagają naprawy i zaplanować te prace w okresie mniejszej produkcji - czyli zminimalizować jej straty.

czytaj dalej >>

Zarządzanie umowami

ARKA WFM kontroluje wszystkie faktury wystawiane przez podwykonawców i odbiorcę energii. Dbamy o to, aby wszystkie gwarancje i ustalenia w umowach były przestrzegane przez odpowiedzialne podmioty.

image

Kontaktujemy się z Urzędem Regulacji Energetycznej, występujemy o wydanie świadectw pochodzenia, w sprawie ich sprzedaży kontaktujemy się z domami maklerskimi ...

czytaj dalej >>