Kategorie
Brak kategorii

Zamów kolektory słoneczne Gdańsk, woj. pomorskie!

Kolektory słoneczne Gdańsk z rurami próżniowymi, jak pokazano na rysunku 10, mają absorber z selektywną powłoką zamknięty w szczelnej szklanej rurze próżniowej. Są dobre w przechwytywaniu energii słonecznej; ich straty cieplne do otoczenia są niezwykle niskie. Systemy takie jak kolektory słoneczne Gdańsk dostępne obecnie na rynku wykorzystują szczelną rurkę cieplną na każdej rurze w celu odprowadzania ciepła z absorbera (ciecz odparowuje w kontakcie z nagrzanym absorberem, ciepło jest odzyskiwane w górnej części rury, podczas gdy para skrapla się, a kondensat powraca grawitacyjnie do absorbera). Kolektory próżniowe nadają się do zastosowań wymagających dostarczania energii w temperaturach umiarkowanych do wysokich (ciepła woda użytkowa, ogrzewanie pomieszczeń i ogrzewanie procesowe zwykle w temperaturze od 60°C do 80°C w zależności od temperatury zewnętrznej), szczególnie w zimnym klimacie.

Dzielące widma fotowoltaiczno-termiczne kolektory słoneczne Gdańsk to nowa technologia wykorzystywana do pozyskiwania energii słonecznej, która działa poprzez kierowanie różnych części widma słonecznego do odpowiednich odbiorników. Energia z kolektorów słonecznych Gdańsk ta jest następnie przekształcana jednocześnie w energię elektryczną i ciepło.